Geo ict

Informatie over Geo Ict.

Momenteel wint de Geo ICT aan belang.

Geo Ict is de afkorting van geografische informatie en communicatietechnologie. Geo informatie is de term voor informatie met een ruimtelijke component.

Door het ctoepassen van data conversie transformeer je naar krachtige geodata.

GRIMPL is intelligente GIS software met focus op objectbeheer, kabelbeheer en leidingbeheer.

Er is een grote verscheidenheid aan toepassingen van de technologie.

Bovendien ontwikkelt de technologie zich voortdurend. Voor een duurzaam gebruik van de Geo ICT zijn onderwijs en opleiding essentieel. Bovendien moet de invoering van de technologie gepaard gaan met nationale steun.

SaaS platformen zorgen voor automatische beantwoording van graafmeldingen.

Geo ICT is de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de geografie. De basis van Geo ICT producten zijn kaarten die verhalen vertellen. Het bekendste voorbeeld is wellicht de routeplanner.

Het geospatiale gebied kent vele uitdagingen, met name de ontwikkeling van het menselijk potentieel en de uitgeputte processen. Het geospatiale gebied wordt ook beïnvloed door de snelle evolutie van de digitale technologie.

Het gebied is zeer gevoelig voor veranderingen en heeft te lijden onder het tekort aan opgeleid en ervaren personeel. Het departement moet zorgen voor een goede plaatsing en banenbeheer.

Geo ICT gaat in de basis over het combineren van geografie met informatiesystemen en communicatiesystemen. Informatie wordt verzameld, geoptimaliseerd, opgeslagen, verwerkt en gerelateerd waardoor de inzichten die verkrijgbaar zijn voor een gebied zo volledig mogelijk zijn.

Om de rol van Geo ICT in landbeheer te evalueren, is het belangrijk de verschillende gebruikte perspectieven te identificeren en te analyseren.

Dit artikel presenteert de belangrijkste kenmerken van drie interdisciplinaire perspectieven, namelijk de perspectieven van stedelijke en regionale economie, techno, juridische, managementwetenschappen en geografische en informatiesystemen.

Deze perspectieven vormen een nuttige basis voor de evaluatie van de doeltreffendheid van land governance projecten.

Info over geo ict

Wetenswaardigheden over Geo ict

Het belang van Geo Ict.

Het perspectief van de stedelijke en regionale economie richt zich op het ruimtelijk beheer van steden als bestuurlijke eenheden. Het is erop gericht de ruimtelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen en economische activiteiten te optimaliseren.

Dit perspectief benadrukt ook de noodzaak van Geo ICT om de samenhang tussen ruimtelijk en milieubeleid te verbeteren. Evenzo beoogt het tweede perspectief de ruimte meetbaar en beheersbaar te maken.

Ook dit perspectief ziet de Geo ICT als een kwantitatieve manier om geo informatie te bemiddelen.

Het tweede perspectief is gebaseerd op een techno, juridisch, bestuurlijk perspectief. Dit perspectief beoogt bestuurlijke beslissingen te beoordelen op rechtmatigheid en operationele efficientie. De eerste twee perspectieven gaan ervan uit dat de politieke en economische kaders constant blijven.

De politieke omgeving verandert echter. Dit betekent dat de overheid niet langer in staat is de cartografische en geospatiale sector te monopoliseren.

Om het potentieel van Geo ICT in landbeheer te evalueren kan het nuttig zijn het geval van Nepal te onderzoeken. Dit land is de afgelopen 52 jaar getuige geweest van enorme veranderingen. In de loop van deze periode heeft de landmeetkundige dienst te maken gekregen met de invoering van Geo ICT.

De oorspronkelijke kadastrale plannen van de helft van de districten waren niet gedigitaliseerd en werden op papier bewaard.

Het geval Nepal illustreert ook dat het succes van de Geo ICT afhankelijk is van institutionele hervormingen, deconcentratie van functies en de volledige deelname van alle belanghebbenden. Bij de evaluatie van de casus wordt ook gekeken naar mogelijke problemen en oplossingspunten.

Meer info over geo ict nu op www.globezenit.be.

Tags

Aanbeveling Geo Ict | Advies Geo Ict | Bedrijven Geo Ict | Expert Geo Ict | Geo Ict | Leveranciers Geo Ict | Overzicht Geo Ict |