Scan to cad

Informatie Scan To Cad.

Een scan naar CAD workflow

Een scan to cad workflow is een proces waarbij fysieke objecten worden omgezet in bewerkbare CAD modellen.

Scan to CAD is een sneller en goed alternatief voor ontwerpen vanaf nul, en het kan worden gebruikt om snel nauwkeurige CAD ontwerpen te maken.

Deze methode heeft echter zijn beperkingen, want het kan een tijdje duren om de taak te voltooien.

Door het 3D modelleren van een as-built omgeving krijgt u als professional in architectuur, engineering of constructie een volledig beeld van de bestaande situatie waarop u kan verder bouwen.

Ten eerste hebt u een scanner nodig.

Een 3D scanner produceert een puntenwolk die kan worden vertaald naar een CAD model. Een scan naar cad workflow omvat ook het opschonen en opnieuw bemonsteren van de gegevens. Dit is vooral belangrijk voor grote, complexe objecten.

Info over scan to cad

Inlichtingen over Scan to cad

Specialisten bouwconstructies zijn vertrouwd met 3D Modellen van gebouwen, infrastructuren, constructies en nutsvoorzieningen.

De volgende stap is het optimaliseren van de 3D scan mesh. Dit maakt de oppervlakken gladder en vult eventuele gaten op.

Zodra de scan is geoptimaliseerd, wordt de resulterende mesh omgezet in een vrijvormig oppervlak. Dit is de basis voor een solide CAD model.

Bovendien moet het gescande model worden overgebracht naar een CAD software. Dit gebeurt met behulp van een Scan to CAD bridge.

De Scan to CAD software heeft ook functies om het gescande object uit te lijnen met een CAD model en om maateigenschappen te extraheren.

Meer info over scan to cad nu op www.globezenit.be.

Tags

Advies Scan To Cad | Bedrijven Scan To Cad | Leveranciers Scan To Cad | Overzicht Scan To Cad | Scan To Cad |