Monitoring

Toezicht, controle en monitoring van bouwprojecten

Monitoring en controle van bouwprojecten is een continu proces dat begint bij het begin van het project en doorgaat tot de bouw is voltooid.

Het voornaamste doel is ervoor te zorgen dat het project volgens plan verloopt.

Om dit te bereiken worden verschillende soorten logboeken en rapporten gebruikt om het werk te controleren. Daartoe behoren voortgangsrapporten, personeelsrapporten en werktekeningen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan de leden van het projectteam.

Een van de meest effectieve manieren om een bouwproject te volgen is het gebruik van monitoring.

Dit is een goede manier om uw bouwproject onder controle te brengen.

Het doel van monitoring is om de invloed van externe factoren op bestaande structuren te bestuderen en te controleren. 

Men monitort de zetting van gebouwen, constructies en wegen door herhaaldelijk controlepunten te meten zodat verzakkingen van minder dan een millimeter kunnen worden opgespoord.

Monitoring help u bij het ondersteunen van zettingsmetingen, hellingmetingen, watermetingen, scheurmetingen en nivelleringsmetingen.

Een andere methode om een bouwproject te controleren is door de werkelijke kosten te vergelijken met de geplande kosten. Zo kan de aannemer bepalen of het project op schema ligt en of er kosten zijn die moeten worden aangepast.

Info over monitoring

Kennisgeving over Monitoring

Waarom is monitoring nog nuttig.

Een systeem voor het vroegtijdig signaleren van kosten is ook een nuttig instrument voor het monitoren van bouwprojecten.

Het geeft informatie over de kosten van materialen en uitrusting die nodig zijn om het project te voltooien. Het kan ook worden gebruikt om wijzigingen en afwijkingen in de kosten bij te houden.

Het volgen en controleren van een bouwproject vereist een hoge mate van organisatie en een goed georganiseerde projectmanager. Hij of zij moet ook een goed begrip hebben van bouwtechnologie. Bovendien moet hij of zij gecijferd en geletterd zijn.

Bouwprojectmanagement is een essentieel onderdeel van de planning en uitvoering van elk project.

In feite is het een noodzaak voor succesvolle projectoplevering van bouwprojecten.

Meer info over monitoring nu op www.globezenit.be.

Tags

Hoe Uw Bouwproject Onder Controle Brengen | Monitoring Scheurmetingen | Monitoring Belgie | Monitoring Nivelleringsmetingen | Monitoring Op Maat | Monitoring Regio Beringen | Monitoring Watermetingen |