Ondergrondse mapping

Informatie over ondergrondse mapping.

De wereldwijde markt voor ondergrondse kartering.

Er is een toenemende behoefte aan nauwkeurige digitale kaarten van de ondergrondse infrastructuur.

Deze kaarten zijn essentieel voor nationale en lokale overheidsinstanties, militaire organisaties en eigenaars van activa.

Bovendien kunnen nauwkeurige gegevens over ondergrondse activa ook helpen bij het beperken van een potentieel risico.

Ondergrondse mapping of ondergrondse kartering is dus ideaal om leidingen en kabels op te sporen.

De markt van ondergrondse mapping zit duidelijk in een lift en zal naar verwachting blijven groeien de volgende jaren.

Deze nieuwe technologie helpt om de nauwkeurigheid van ondergrondse locatiegegevens te vergroten en maken het mogelijk om op informatie gebaseerde oplossingen te ontwikkelen voor aannemers van ondergrondse projecten.

Dit helpt om kosten, vertragingen en een eventueel projectrisico te minimaliseren. Deze innovaties omvatten elektromagnetische plaatsbepaling en grondpenetrerende radar.

Underground Utility Mapping of ondergrondse mapping is een onderzoek waarbij geofysische technieken worden gebruikt om een digitale weergave te maken van wat er onder de grond ligt.

Het ontbreken van gegevens over ondergrondse nutsvoorzieningen is een belangrijke oorzaak van schade aan pijpleidingen, gewonden, doden, milieuschade en vertragingen bij civieltechnische projecten en bouwwerken onder de grond.

De markt wordt gedreven door de toegenomen vraag naar cartografische toepassingen

De markt wordt ook gedreven door de behoefte aan regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid. Een betere cartografie kan het risico beperken en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
Info over ondergrondse mapping

De discipline van Ondergrondse mapping

De behoefte aan cartografie is vooral cruciaal voor bouwbedrijven en waterbedrijven.

Daarnaast wordt de markt gedreven door de behoefte aan betere beveiliging van de toeleveringsketen en het behoud van sociale afstand.

De markt wordt geanalyseerd naar sectoren, componenten, technologische oplossingen, en diensten.

Ondergrondse mapping vermindert het risico voor werknemers, buren en het publiek voordat er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Een van de belangrijkste kenmerken van een ondergrondse kaart is dat hij visualisaties in drie dimensies biedt.

Meer info over ondergrondse mapping nu op www.globezenit.be.

Tags

Advies Ondergrondse Mapping | Bedrijven Ondergrondse Mapping | Expert Ondergrondse Mapping | Ground Penetrating Radar | Leveranciers Ondergrondse Mapping | Ondergrondse Kabels Opsporen | Ondergrondse Lei |