Mapping

Informatie over mapping.

Kaarten gebruiken om tussen systemen te communiceren.

Er bestaat mobile mapping, drone mapping en ondergrondse mapping.

Door mappings te gebruiken om tussen systemen te communiceren, kunnen bedrijven redundantie verminderen en de kwaliteit van hun gegevens verbeteren. Als u bijvoorbeeld klantgegevens in twee verschillende databases hebt, kunt u ze in kaart brengen om elke database consistent te houden met de andere. Dit kan uw gegevens ook nuttiger maken voor latere processen.

Geografische data vormt een belangrijk element in de moderne samenleving.

Data kent vele vormen en zit opgeslagen in meerdere systemen.

Om de ene database met de andere te kunnen laten communiceren, moet je in kaart brengen welke data er zijn, hoe de data er uitziet, en hoe deze kunnen worden ontsloten.

Het maken van kaarten is een proces met een lange geschiedenis. De oudste bestaande kaart is gevonden op een stenen tablet in Spanje en dateert van ongeveer 14.000 jaar geleden. Later begonnen Europese ontdekkingsreizigers nauwkeurige kaarten van de wereld te maken, met beschrijvingen van het binnenland van continenten.

Deze kaarten hielpen zeelieden en andere zeevaarders bij het verkennen van de zee. Zij voegden kustlijnen, eilanden en nieuwe landen aan de kaarten toe.

In het begin van de negentiende eeuw begonnen de Europeanen kaarten te produceren die gedetailleerder waren. De Mercatorprojectie is een van de meest gebruikte manieren om de aarde in kaart te brengen. Ze heeft rechte meridianen en een afgeplatte kegelvorm die het aardoppervlak projecteert op een buis die rond de wereldbol loopt. De richting wordt goed weergegeven, maar de grootte van het land bij de polen wordt sterk vertekend.

Cartografie is een complex proces, en er zijn veel verschillende soorten cartografie.

Enkele van de meest voorkomende zijn vlakke, cilindrische en Mercator projecties. Afhankelijk van de kaart worden kleuren gebruikt als symbolen, en worden hoogtelijnen gebruikt om punten met dezelfde hoogte met elkaar te verbinden.

In het algemeen geeft een topografische kaart van een gebied de hoogte en locatie van heuvels en dalen weer. Het is een handig hulpmiddel voor ingenieurs en wandelaars.

Een ander type kaart is een thematische kaart, die patronen over het aardoppervlak illustreert. Een thematische kaart van de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld een patroon van rivieren, meren en snelwegen laten zien.

Het kan ook informatie bevatten over mensen en plaatsen.

Er zijn twee basistypes van datakartering. Semi automatisch en volledig geautomatiseerd. Bij semi automatische kartering gebruikt u grafische weergaven van gegevenskoppelingen om gegevensvelden van een bron in kaart te brengen naar gerelateerde doelvelden in een bestemming.

De meeste programmas hebben een grafische interface waarmee u complexe gegevens in enkele minuten in kaart kunt brengen.

Info over mapping

Notie over Mapping

Waarom is mapping nog belangrijk.

Met een volledig geautomatiseerde oplossing voor het in kaart brengen van gegevens kan u nieuwe gegevens uploaden en gebruiken om een bestaande schema te matchen. U kunt het proces ook bewaken, en als u op een probleem stuit, kan u dat gemakkelijk ontdekken.

U kan ook observeren hoe uw gegevens worden gemapt, wat u kan helpen uw proces te optimaliseren. U kan een data warehouse ook gebruiken om een audit trail bij te houden, en om een eenduidig beeld te geven van uw brongegevens en bestemmingsgegevens.

Als u van plan bent een thematische kaart te maken, is het belangrijk te weten welke stappen daarbij komen kijken. Eerst moet u bepalen in welke informatie u interesse hebt. Vervolgens kan u een thema kiezen om de nadruk op te leggen. Dit zal u helpen beslissen welke informatie u wil opnemen, en hoe u die zal rangschikken.

Mogelijk moet u de verzamelde gegevens uit verschillende tijdzones omzetten in een bepaald formaat. Dit kan handmatig of met een data mapping tool.

Meer info over mapping nu op www.globezenit.be.

Tags

Aanbeveling Mapping | Advies Mapping | Bedrijven Mapping | Expert Mapping | Informatie Mapping | Mapping | Oplossingen Mapping |