Scanning

Informatie over scanning en modellering.

3D scannen en modelleren.

Modellering is het integrale proces van het bepalen en kwantificeren van relevante processen en invoerparameters, het ontwerpen van een rekennetwerk, het uitvoeren van een modelberekening, kalibratie, validatie en het analyseren van de berekeningsresultaten.

Met behulp van 3D scanners en modelleersoftware kunnen kunstenaars digitale kopies maken van fysieke modellen. Met dit proces kunnen ontwerpers een complex object modelleren of een ontwerp namaken. Het resulterende digitale model kan vervolgens worden gebruikt in rapid prototyping machines om een replica op ware grootte te maken.

CAD modelleringssoftware en BIM modelleringssoftware kan worden gebruikt om het model te manipuleren en 3D tekeningen te maken.

Voor een 3D print is altijd een 3D computer bestand nodig. Dit bestand kan op verschillende manieren gemaakt worden, door het te tekenen of op basis van een 3D scan van een bestaand product.

De door de scanner verzamelde gegevens worden verwerkt met gespecialiseerde reverse engineering software. Het uiteindelijke digitale model kan worden overgebracht naar een CAD of STL formaat. Naast het gebruik bij het ontwerpen kan het digitale model worden afgedrukt in metalen of plastic.

Dit is ook nuttig voor forensisch onderzoek. Architecten kunnen het gebruiken om complexiteit en schoonheid van het ontwerp te tonen. Het is een snelle en nauwkeurige manier om een model te maken voor bouwprojecten.

Om een CAD solid model te maken, moeten de tijdens het scannen verkregen gegevens nauwkeurig zijn. De datapunten worden gewoonlijk vastgelegd door een CMM arm, die een laser of fasescanner gebruikt om individuele punten te verzamelen.

De ruwe puntgegevens bevatten dimensionale X, Y en Z locatie informatie. Deze datapunten kunnen ook kleurgegevens in R, G en B bevatten. De gegevens worden vervolgens samengevoegd tot een 3D-model.

Prismatische modellering is een methode om de juiste vorm van 3D geometrie te bepalen. Deze techniek wordt gewoonlijk gebruikt om onvolkomenheden in een fysiek gescand object te verhelpen. Het model is gebaseerd op de geometrische relaties tussen kenmerken.

Deze relaties zijn consistent, zodat het model kan worden gemanipuleerd. Deze methode kan ook worden gebruikt om de geometrie van een bestaand gebouw te reconstrueren.

Daarnaast kan het worden gebruikt om mechanische onderdelen te reverse engineeren.

Info over scanning

Kennisgeving over Scanning

Wat weten we nog over scanning en modellering.

Fotogrammetrie met hoge resolutie wordt gebruikt om nauwkeurige 3D modellen te produceren. De technologie wordt gebruikt in vele industrie├źn, waaronder architectuur, bouw, mijnbouw, transport en marketing.

Deze modellen kunnen worden gebruikt voor voortgangsrapporten, voortgangscontroles en marketingmateriaal. De modellen kunnen worden overgebracht in NURBS oppervlakken, dat zijn polygoonmazen die een reeks prismatische kenmerken bevatten.

Een andere methode is het maken van een hybride model. Deze combinatie van twee modelleerprocessen maakt een schets gestuurd model dat door de operator kan worden gemanipuleerd. Deze methode zorgt eveneens voor een verifieerbaar model op basis van kenmerken, dat vervolgens in een CAD omgeving kan worden geopend.

Om het model te visualiseren wordt meestal de 3D puntenwolk gebruikt. Deze vertegenwoordigt de externe oppervlakken van het object. De 3D puntenwolk wordt gedefinieerd door X, Y en Z coordinaten. Elk punt van het 3D model wordt gedefinieerd door een afstand tot het oppervlak.

Elk punt van het 3D-model kan worden gebruikt om de vorm van het voorwerp te extrapoleren. Een volumetrisch meetproces wordt ook gebruikt om het volume van het voorwerp te schatten.

Voor complexere modellen kunnen verschillende technieken worden gebruikt.

Deze omvatten het gebruik van een stereocamera om de oppervlakte topografie te meten en correct uit te voeren.

Deze methode is nuttig voor dieren, mensen en meer gedetailleerde modellen. Het biedt ook de mogelijkheid om nauwkeurige beelden te maken van objecten in beweging.

Meer info over scanning nu op www.globezenit.be.

Tags

Advies Scanning | Bedrijven Scanning | Expert Scanning | Leveranciers Scanning | Overzicht Scanning | Scanning |